Sanitat,

Volem i mereixem la Jubilació

als 60 anys a l’ICS.

A Sanitat jubilar-se als 60 anys ha de ser un dret. Fem-ho! 

MANIFEST

El personal sanitari està en contacte continu amb el dolor, el sofriment i la mort dels seus pacients, la qual cosa genera un gran desgast físic i psíquic. Així mateix, suporta dures condicions de treball (torns rotatoris, nits, diumenges i festius, etc.), una càrrega permanent d’estrès i una alta responsabilitat.
Els professionals sanitaris precisen d’una perícia i habilitats específiques, així com d’un estat de permanent alerta i vigilància, que es veuen afectats pel pas de el temps, la qual cosa fa imprescindible un rejoveniment de les plantilles dels centres sanitaris i sociosanitaris.

Per tot això sol·licitem la classificació de la nostra activitat professional, per a totes les categories -des de zeladors, TCAIS i infermeres fins a cirurgians- com a treball de naturalesa excepcionalment penosa, amb la consegüent reducció de l’edat mínima exigida per tenir dret a la pensió de jubilació als 60 anys (art. 205.1.a de la Llei General de la Seguretat Social). Existeixen antecedents d’aquest reconeixement, que ha estat ja atorgat a altres col·lectius, com els de el sector ferroviari, personal de vol o policies.

A Catalunya, cal aplicar la via per a la reforma de la Llei 55/2003 de l’Estatut Marc dels personal estatutari del serveis de Salut que en el seu article 26 dóna potestat a les Comunitats Autònomes per a establir, mitjançant un pla d’ordenació de recursos humans, els mecanismes pels quals el personal estatutari s’acollirà a diferents modalitats de jubilació.

Com pots ajudar?

 

Participa al nostre sindicat per donar suport a la Jubilació als 60 anys a l’ICS